Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162058
Title: Vigència i aplicació del reglament del personal al servei de les entitats locals.
Author: Mauri Majós, Joan
Keywords: Administració local
Funcionaris
Gestió de personal
Local government
Public officers
Personnel management
Issue Date: 1996
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: El Decret 214/ 1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPSEL), es va plantejar com un text amb carăcter omnicomprensiu i codificador que articulés en un sol cos el conjunt de disposicions, sovint disperses i fragmentades, d'aplicació als funcionaris de les administracions locals, evitant així contradiccions i confusions, en un esforç on era difícil esbrinar què hi havia d'intenció normativa i què hi havia d'intenció orientativa i gairebé pedagôgica, adreçada als petits i mitjans ajuntaments tradicionalment mancats de recursos tècnics i jurídics en la gestió de personal.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/1951
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 1996, num. 21, p. 371-401
URI: http://hdl.handle.net/2445/162058
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121820.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons