Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162329
Title: Nivell en competències bàsiques dels estudiants del grau de química de la Universitat de Barcelona. Correspondència amb les qualificacions d'accés i del grau.
Author: Reigada Sanz, Ramon
Gargallo Gómez, Raimundo
Sarret i Pons, Maria
Angurell Purroy, Inmaculada
Nicolás Galindo, Ernesto
Corbella i Cordomí, Mercè
Farrera i Piñol, Joan-Antoni
Keywords: Química
Educació superior
Pensament crític
Raonament
Proves d'accés a la universitat
Chemistry
Higher education
Critical thinking
Reasoning
Entrance examinations for universities
Issue Date: 22-May-2020
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: INTRODUCCIÓ. Les competències en raonament matemàtic, raonament lògic, raonament geometricoespacial i pensament crític són fonamentals en qualsevol ensenyament superior científic o tecnològic i, en particular, en un grau de Química. En aquest estudi es pretén esbrinar fins a quin punt la nota d'accés a la universitat i la nota d'expedient dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona reflecteixen el nivell assolit en aquestes quatre competències. METODOLOGIA. S'ha dissenyat un test amb preguntes i problemes de diferent grau de dificultat per avaluar el nivell en cadascuna d'aquestes competències. Aquest test s'ha passat als alumnes del grau de Química i les puntuacions obtingudes s'han correlacionat amb la nota d'accés dels estudiants de nou ingrés i amb la nota d'expedient del grau dels estudiants veterans. RESULTATS. En els estudiants veterans s'observa una clara correlació entre les puntuacions de cada competència i la nota d'expedient del grau. En canvi, la correlació amb la nota d'accés és molt feble o inexistent. CONCLUSIÓ. La nota d'accés a la universitat dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona no reflecteix el nivell assolit en aquestes competències fonamentals, mentre que la nota d'expedient del grau sí que el reflecteix.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/30564
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2020, vol. 13, num. 2, p. 1-14
URI: http://hdl.handle.net/2445/162329
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701094.pdf812.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons