Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162774
Title: L'experiència laerciana de Gonçalo M. Tavares: una lectura de la tradició clàssica a Histórias falsas
Author: Grau Guijarro, Sergi
Keywords: Tradició clàssica
Classical tradition
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [eng] As it has been quite often and rightly pointed out by critics, Histórias falsas (2005) is part of the Estudos Clássicos series, along with Os velhos também querem viver (2014), with which Gonçalo M. Tavares, one of the emerging Portuguese writers most valued in recent years, faces its particular vision and use of classical tradition. In this paper we propose that the fundamental experience of the author for the narrative approach and construction of many of the short pieces that make up the work was the reading of the Lives and doctrines of the most illustrious philosophers by Diogenes Laertius [cat] Com ja ha estat prou sovint i encertadament assenyalat per la crítica, Histórias falsas (2005) forma part, juntament amb Os velhos também querem viver (2014), de la sèrie Estudos Clássicos, amb què Gonçalo M. Tavares, un dels escriptors portuguesos emergents més valorats dels darrers anys, encara la seva particular visió i aprofitament de la tradició clàssica. En aquest article proposem que l'experiència fonamental de l'autor per al plantejament i la construcció narrativa de bona part de les diverses peces breus que conformen l'obra fou la lectura de les Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres, de Diògenes Laerci.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/AFAM2019.9.2.10
It is part of: Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia, 2019, vol. 9, num. 2, p. 97-108
URI: http://hdl.handle.net/2445/162774
Related resource: https://doi.org/10.1344/AFAM2019.9.2.10
ISSN: 2014-1386
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
694600.pdf363.66 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons