Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162806
Title: Ressenya de Antoni BOSCH-VECIANA, Lectures gregues, Prefaci d'Ignasi Roviró, Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia, Universitat Ramon Llull, 2014
Author: Grau Guijarro, Sergi
Keywords: Ressenyes (Documents)
Literatura grega
Reviews (Documents)
Greek literature
Issue Date: 2015
Publisher: Facultat de Teologia de Catalunya
Abstract: Que els grecs antics posaren les bases, plantejaren les preguntes i donaren un bon grapat de respostes vàlides encara avui per emmotllar els nostres mots i vehicular el nostre pensament ells, que, en bona mesura, començaren a pensar, en termes absoluts, és a dir, a preguntar-se honestament per la complexitat de la realitat i de les relacions humanes és cosa repetida i assumida sovint sense que els mateixos que n'empren i en manlleven mots i doctrines se n'adonin del tot.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/issue/view/22842
It is part of: Revista Catalana de Teologia, 2015, num. 40, p. 231-234
URI: http://hdl.handle.net/2445/162806
ISSN: 0210-5551
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
683856.pdf225.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.