Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/163179
Title: Coneixement de la litosfera a partir de perfils sísmics
Author: Suriñach Cornet, Emma
Keywords: Geomorfologia litoral
Sismologia
Coastal geomorphology
Seismology
Issue Date: 1994
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: Una de les línies d'investigació en 1'àmbit de les ciències de la Terra és l'estudi de la litosfera, és a dir, aproximadament els 100-200 primers quilòmetres de la Terra. La litosfera inclou l'escorça terrestre (30-40 km) i una part del mantell superior. El coneixement de la litosfera és molt important per a la humanitat, ja que hi estan lligats els fenòmens relatius a l'activitat de la Terra, que alhora l'afecten, com ara els terratrèmols i els volcans. A més, el seu coneixement està directament relacionat amb el seu aprofitament (camps geotèrmics. energia fòssil...). El coneixement que avui dia tenim deis paràmetres físics de la litosfera a partir de mesures directes és molt escàs. Existeixen diversos sondatges arreu del món que no superen els 3 o 4 km de fondària. Hi ha un sondatge profund (13 km) a la península de Kola i també n'està previst un altre de profund (anomenat KTB) a Bavària (Alemanya), que actualment no ha superat els 5 km. La informació obtinguda d'aquests sondatges és útil, però ni la cobertura ni la fondària són suficients per treure conclusions generals sobre les característiques de la litosfera. En realitat. el coneixement de la litosfera s'obté de manera indirecta a partir d'observacions a la superfície terrestre.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/viewFile/4748/4747
It is part of: Revista de Física, 1994, num. 6, p. 4-14
URI: http://hdl.handle.net/2445/163179
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080003.pdf4.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons