Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/163237
Title: La STC 132/2019 sobre el Llibre sisè del Codi Civil en matèria d'obligacions i contractes. Un miratge enmig d'incerteses i amenaces d'involució.
Author: Ridao, Joan, 1967-
Keywords: Obligacions (Dret)
Contractes
Dret civil
Dret constitucional
Obligations (Law)
Contracts
Civil law
Constitutional law
Issue Date: 26-Feb-2020
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: La recent STC 132/2019, de 13 de novembre, sobre diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, presenta un indubtable interès. No només des de la perspectiva del dret civil sinó també des de la talaia del dret constitucional, i el dret públic de Catalunya en particular, per l'afectació que té i pot tenir sobre la distribució competencial entre la Generalitat i l'Estat en matèria de dret civil.(1) Es podria dir, fins i tot, que es tracta de la sentència més rellevant sobre l'article 149.1. 8a CE, les complexes regles de la qual han derivat fins ara en una jurisprudència constitucional entre oscil·lant i torturada [...].
Note: Reproducció del document publicat a: https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2020/02/26/la-stc-132-2019-sobre-el-llibre-sise-del-codi-civil-de-catalunya-en-materia-dobligacions-i-contractes-i-u
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2020
URI: http://hdl.handle.net/2445/163237
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
699230.pdf677.13 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons