Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/163377
Title: La Compentencia de trabajo en equipo: una experiencia de implementación y evaluación en un contexto universitario
Author: Collado Sevilla, Ana
Fachelli, Sandra
Keywords: Treball en equip
Autoavaluació
Competències transversals
Aprenentatge
Teams in the workplace
Self-evaluation
Generic competences
Learning
Issue Date: Jul-2019
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest article mostra una experiència d'innovació docent sobre la competència transversal de treball en equip aplicada a l'assignatura de Sociologia del grau de Gestió i Administració Pública, de la Universitat de Barcelona. MÈTODE. El desenvolupament, la pràctica i l'adquisició de la competència transversal gira sobre tres eixos fonamentals: la realització d'una investigació en equip, la creació d'espais de treball en equip dintre de les hores lectives de l'assignatura, i l'avaluació de l'adquisició de la competència mitjançant l'elaboració d'un diari individual dissenyat per a aquesta finalitat (...)
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222654
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2019, vol. 12, num. 2, p. 1-21
URI: http://hdl.handle.net/2445/163377
Related resource: https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222654
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
698386.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons