Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164482
Title: L'ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral a les aules universitàries
Author: Gràcia Garcia, Marta
Jarque, Maria Josep
Lacerda, Cristina de
Jarque Fernández, Sonia
Vega Llobera, Fàtima
Keywords: Educació superior
Innovacions educatives
Formació del professorat
Higher education
Educational innovations
Teacher training
Issue Date: 2018
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: L’article aborda la qüestió de les estratègies que utilitza el docent per aconseguir que l’aula universitària sigui un context comunicatiu i discursiu. En el text, s’hi argumenta que, en la formació inicial de mestres, cal promoure la reflexió sobre la importància de dotar-se d’instruments d’anàlisi i de pràctica docent en relació amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral. Es descriuen dos estudis els resultats dels quals indiquen que els professors incorporen a les seves classes elements de la metodologia conversacional que possibiliten als estudiants la presa de consciència sobre les seves competències comunicatives per participar activament, gestionant adequadament la conversa i argumentant les seves opinions i afirmacions. S’exposen alguns compromisos que la universitat podria assumir per contribuir a la millora de la competència oral dels estudiants.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164497
It is part of: Capítol 6 del llibre: Lleixà, T.; Gros, B.; Mauri, T.; Medina, J.L (cords.). 2018. Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: IRE-UB. ISBN: 978-84-09-02934-1. pp. 39-43.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164482
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164497
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRE-UB_2018_39-43.pdf109.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons