Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164537
Title: Educació artística i musical per a l’educació del segle XXI
Author: Gustems Carnicer, Josep
Burset Burillo, Sílvia
Martín Piñol, Carolina
Keywords: Educació superior
Innovacions educatives
Ensenyament de l'art
Higher education
Educational innovations
Art education
Issue Date: 2018
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: Aquest treball tracta d’exposar alguns reptes que suposa el paper de l’educació artística i musical a l’escola actual, relacionats amb els canvis que va generar la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE), els mestres especialistes, els informes de rendiment escolar, les interconnexions amb altres àrees del currículum, i les possibles implicacions en la formació de mestres.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164497
It is part of: Capítol 8 del llibre: Lleixà, T.; Gros, B.; Mauri, T.; Medina, J.L (cords.). 2018. Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: IRE-UB. ISBN: 978-84-09-02934-1. pp. 51-55.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164537
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164497
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRE-UB_2018_52-56.pdf111.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons