Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164786
Title: Dialogic Argumentative Interaction Enviroments for the Development of Cultural Literacy Dispositions of Inclusion, Tolerance and Empathy
Author: Garcia-Milà, Mercè
Rapanta, Chrysi
Macagno, Fabrizio
Remesal Ortiz, Ana
Keywords: Educació intercultural
Multimodalitat
Cultural literacy
Multimodality
Issue Date: 2020
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: [cat] DIALLS té com a objectiu l’alfabetització cultural dels joves en l’educació formal a través del diàleg i de l’argumentació com a mitjà per entendre les identitats i les cultures europees. La novetat de la proposta rau en la intersecció d’alfabetització cultural, multimodalitat, diàleg i argumentació, i mitjançant l’ús d’entorns d’aprenentatge presencials i en línia on els estudiants poden compartir les seves perspectives les seves diferents cultures a Europa. Els estudiants respondran i produiran textos multimodals que reflecteixin els patrimonis europeus que promouen la tolerància, inclusió i empatia com a disposició fonamental de l’alfabetització cultural. Portarem a terme anàlisis de les interaccions cara a cara a l’aula,i en línia entre aules de diferents escoles i de diferentd països. Les anàlisis comparatives de les aules de set països inclourran l’anàlisi de gènere, edat, ètnia, etc.. Les nostres eines innovadores d’ensenyament i avaluació orientaran els professors en el desenvolupament d’una pedagogia dialògica per a l’alfabetització cultural a Europa de demà.
[eng] DIALLS aims at developing young people’s cultural literacy understanding in formal education through the teaching of dialogue and argumentation as a means to understand European identities and cultures. The novelty of our proposal lies in the intersection of cultural literacy, multimodality, dialogue and argumentation, and through the use of face-to-face and online learning environments where students can share their perspectives as they make sense of European different cultures. Students will produce multimodal texts reflecting European heritages with the promotion of tolerance, inclusion and empathy as core cultural literacy dispositions. We will conduct analyses of students’ class-based and online interactions, mapping the development of dialogue and argumentation skills. Cross-comparative analyses of classrooms in seven countries. Our innovative teaching and assessment tools will guide teachers in their development of a dialogic pedagogy for cultural literacy in tomorrow’s Europe.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164579
It is part of: Capítol del llibre: Lindín, C., Esteban, M. B., Bergmann, J. C. F., Castells, N., & Rivera-Vargas, P. (Ed.) (2020). Llibre d’actes de la I Conferència Internacional de Recerca en Educació. Educació 2019: reptes, tendències i compromisos (4 i 5 de novembre de 2019, Universitat de Barcelona). Institut de Recerca en Educació (IRE-UB) Universitat de Barcelona. [ISBN: 978-84-17934-76-7]. pp 820-826.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164786
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164579
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRED-19_820-826.pdf432.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons