Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164823
Title: L'Educació Oberta a Europa: avenços, integració amb la ciència oberta i rol bibliotecari
Author: Santos-Hermosa, Gema
Keywords: Educació
Educació superior
Europa
Education
Higher education
Europe
Issue Date: 7-Mar-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En aquest article es presenta l'estat actual de l'educació oberta dins el context europeu i, especialment, des de l'enfocament universitari. Inicialment, s'exposa què s'entén per educació oberta contemporània i com aquest concepte ha anat evolucionant al llarg del temps. A continuació, s'incideix en les accions que impulsa la Comissió Europea: des de l'establiment d'un marc europeu d'educació oberta fins a una panoràmica de les polítiques educatives actuals. També s'informa d'experiències concretes i d'una sèrie de recomanacions pel disseny de polítiques que afavoreixin l'obertura de l'educació. D'altra banda, s'analitza la relació de l'educació oberta amb la ciència oberta i, més concretament, el seu encaix dins aquest nou paradigma. Finalment, es considera si el suport a l'educació oberta és una oportunitat per les biblioteques acadèmiques i quina influència tenen els professionals de la informació dins el context educatiu obert.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/BiD2019.43.14
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2019, vol. 43, p. 1575-5886
URI: http://hdl.handle.net/2445/164823
Related resource: https://doi.org/10.1344/BiD2019.43.14
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
686561.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons