Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165078
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (desembre 2019 - març 2020)
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Dret privat
Registre de la propietat
Catalunya
Civil law
Registration of land titles
Catalonia
Issue Date: 30-Apr-2020
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: Comentari a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 19 de desembre de 2019 (discordança entre la descripció de la finca al registre i a les certificacions d'habitabilitat, cadastral, d'eficiència energètica i de despeses de comunitat) i de 12 de març de 2020 (compravenda i drets de tanteig i retracte de l'Administració: manca de notificació a l'Ajuntament).
Note: Reproducció del document publicat a: https://indret.com/wp-content/uploads/2020/04/1540.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2020, vol. 2/2020, num. 1, p. 601-612
URI: http://hdl.handle.net/2445/165078
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701783.pdf950.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.