Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165581
Title: El règim juridicolingüístic al nou Estatut. Principis i àmbits
Author: Ridao, Joan, 1967-
Keywords: Competència i actuació (Lingüística)
Dret
Català
Competence and performance (Linguistics)
Law
Catalan language
Issue Date: 2009
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: És sabut que, a pesar del progrés experimentat a favor de les llengües distintes del castellà que implicà l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978, la constitucionalització dels drets dels parlants en altres llengües que la castellana no arribà a les expectatives generades durant el procés de la transició política. La Constitució, doncs, no preveu explícitament cap regulació en relació amb el règim jurídic de les distintes llengües oficials en àmbits com l'Administració pública o el poder judicial, i remet (ex art. 3.2 CE) als respectius estatuts d'autonomia, una remissió que el Tribunal Constitucional (TC) ha anat interpretant com que es tracta d'una competència de les comunitats autònomes (CA) per regular «l'abast i els efectes de la cooficialitat» (entre d'altres, STC 82/1986, 83/1986, 123/1988, 74/1989, 56/1990, i 337/1994), competència que després va incorporar l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 143).
Note: Reproducció del document publicat a: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3098256
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 2009, num. 52, p. 371-390
URI: http://hdl.handle.net/2445/165581
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
606988.pdf363.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons