Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16562
Title: La confidencialitat en el procediment de mediació
Author: Viola Demestre, Isabel
Keywords: Dret civil
Secret professional
Mediació
Civil law
Confidential communications
Mediation
Issue Date: Dec-2010
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La confidencialitat, com a principi essencial del procediment de mediació, té una incidència parti- cular en l'entorn electrònic. Aquest treball indaga en el seu significat, el seu àmbit subjectiu i objectiu, així com en els seus límits, tenint present la normativa autonòmica existent i la Directiva 2008/52, relativa a certs aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils i altres docu- ments concordants.
Note: Reproducció del document Publicat a: http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n11-viola
It is part of: IDP. Revista d'Internet, Dret i Política, 2010, vol. 11, p. 1
URI: http://hdl.handle.net/2445/16562
ISSN: 1699-8154
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viola_IDP_AL.pdf170.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons