Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166223
Title: Comerciants i fabricants. Una reflexió sobre l'origen comercial del capital industrial: el cas de Vilanova i la Geltrú
Author: Soler, Raimon
Keywords: Industrialització
Vilanova i la Geltrú (Catalunya)
Comerç
Industrialization
Vilanova i la Geltrú (Catalonia)
Commerce
Issue Date: 1998
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: Ja fa algun temps que Josep M. Fradera ha mostrat com la vitivinicultura es va subordinar al complex industrial-comercial i com les activitats comercials es van posar al servei de les necessitats de la indústria durant les primeres dècades del segle xix. D'altra banda, Jordi Maluquer de Motes ja fa uns anys que apuntava de forma incipient els vincles existents entre la burgesia industrial i la colonial i plantejava la hipòtesi de l'origen agrari de bona part del capital industrial. Més recentment, Gràcia Dorel ha demostrat a bastament corn el capital de l'empresa .Miguel Puig y Cía.. era d'origen completament colonial. Seguint aquesta línia, doncs, el que pretenc en aquest article és mostrar el lligam directe entre la part del comerç més vinculat al món colonial -el comerç de vins- i la industrialització catalana del vuit-cents, i com aquest lligam directe no es va limitar a la simple inversió o al pas d'alguns comerciants a la indústria, sinó que comerç i indústria venien a formar un tot integrat.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/140139
It is part of: Recerques, 1998, num. 36, p. 109-137
URI: http://hdl.handle.net/2445/166223
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
182210.pdf404.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.