Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166229
Title: La geografia renaixentista en la 'Història general del regne de Mallorca' de Joan Binimelis
Author: Moll, Antoni-Lluís
Keywords: Geografia històrica
Renaixement
Historical geography
Renaissance
Binimelis, Joan, 1538-1616
Issue Date: 2000
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: [cat] Joan Binimelis i Garcia (Palma, 1538-1616), sacerdot, metge, historiador i geògraf mallorquí va escriure en català, el 1595 i a instàncies dels jurats de la ciutat i el regne, una Història general del regne de Mallorca que traduí al castellà el 1601 i que és un dels màxims exemples d'historiografia renaixentista en llengua catalana. L'article vol ser una aproximació a l'estudi dels aspectes geogràfics d'aquesta obra (una breu introducció al començament de la narració històrica i una descripció detallada de les viles de Mallorca al llibre V), que són posats en relació amb algunes obres geogràfiques coetànies i situats dins el context de la geografia renaixentista europea.
[eng] Joan Binimelis i Garcia (Palma, 1538-1616), a Majorcan priest, medicine doctor, historian and geographer, wrote in Catalan, in 1595 and at the request of the islands authorities, an Història general del regne de Mallorca, which he himself translated into Spanish in 1601 and which is one of the foremost examples of Renaissance historiography in Catalan. The article studies the geographical aspects of the work (a brief introduction at the beginning and a detailed description of the towns of Majorca in Book V), relating them to some other Catalan geographic texts and setting them in context within Renaissance geographical literature.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137782
It is part of: Recerques, 2000, num. 40, p. 117-134
URI: http://hdl.handle.net/2445/166229
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
190418.pdf368.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.