Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166640
Title: El cardenal Gaspar Cervantes de Gaete: Contrareforma i Renaixement a Messina, Salern i Tarragona (1561-1575)
Author: Mauro, Ida
Keywords: Inquisició
Mecenatge
Inquisition
Art patronage
Concili de Trento (1545-1563)
Cervantes de Gaeta, Gaspar, 1512-1575
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] Gaspar Cervantes de Gaete (1511-1575) va participar activament en les últimes sessions del concili de Trento i va ser l’impulsor d’una aplicació primerenca dels edictes tridentins a les seus arquebisbals més prestigioses dels Regnes de Sicília i Nàpols i del Principat de Catalunya. Els seus breus governs a Messina (1561-1564), Salern (1564-1568) i Tarragona (nominal 1568-1575 i presencial 1572-1575) van marcar la història d’aquestes ciutats tot i alternar la governació amb estades a Roma, on fou reclamat per diferents papes, en particular per Pius V Ghislieri (1566-1572) que el va proclamar cardenal l’any 1570. El text presenta quatre aspectes principals de la seva biografia i analitza també els encàrrecs d’obres noves que van acompanyar la seva tasca d’arquebisbe reformador (construccions de seminaris, centres assistencials, decoracions de capelles, reformes urbanístiques…).
[eng] Gaspar Cervantes de Gaete (1511-1575) participó activamente en las últimas sesiones del Concilio de Trento y fue el impulsor de una aplicación temprana de los edictos tridentinos a las sedes arzobispales más prestigiosas de los Reinos de Sicilia y Nápoles y del Principado de Cataluña. Sus breves gobiernos en Messina (1561-1564), Salerno (1564-1568) y Tarragona (nominal 1568-1575 y presencial 1572-1575) marcaron la historia de estas ciudades a pesar de alternar la gobernación con estancias en Roma, donde fue reclamado por diferentes papas, en particular por Pío V Ghislieri (1566-1572) que lo proclamó cardenal en el año 1570. El texto presenta cuatro aspectos principales de su biografía y analiza también los encargos de obras nuevas que acompañaron su tarea de arzobispo reformador (construcciones de seminarios, centros asistenciales, decoraciones de capillas, reformas urbanísticas…).
[spa] Gaspar Cervantes de Gaete (1511-1575) took part in the last sessions of the Council of Trent and promoted an early application of the Tridentine edicts in the most prestigious archdioceses of the Kingdoms of Sicily and Naples and of the Principality of Catalonia. His brief governments in Messina (1561-1564), Salerno (1564-1568) and Tarragona (nominal 1568-1575) marked the history of these cities even though alternate governance with stays in Rome, where he was claimed by different popes, in particular by Pius V Ghislieri (1566-1572) who elevated him as cardinal in 1570. The text presents four main aspects of his biography and also analyses the commissions for new works that accompanied his work as a reforming archbishop (seminar constructions, welfare centres, chapel decorations, urban reforms...).
Note: Podeu consultar el llibre d'actes del congrés a: http://hdl.handle.net/2445/166326
It is part of: Comunicaciós a: Actes del VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i el Mediterrani. Barcelona, 17-20 desembre 2018. Coordinadors: J. Dantí, X. Gil, D. Sola, I. Mauro. [ISBN: 978-84-09-20330-7]. pp. 951-974.
URI: http://hdl.handle.net/2445/166640
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/166326
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
I. Mauro Volum comunicacions VIII congrés.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons