Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166667
Title: Els usos polítics de la Revolta dels Segadors: l’estratègia narrativa de Gaspar Sala a la Proclamación Católica
Author: Gràcia Arnau, Ivan
Keywords: Guerra dels Segadors, 1640-1652
Narrativa
Reapers' War, 1640-1652
Fiction
Sala, Gaspar, -1670
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] En aquest article s’analitzen les estratègies narratives utilitzades per Gaspar Sala a la Proclamación Católica (publicada l’octubre de 1640), en la representació dels fets que van tenir lloc durant la Revolta dels Segadors (7 de juny de 1640). A través de l’anàlisi textual, basat en l’estudi dels diferents recursos narratius emprats per l’autor i la comparació de la narració amb cartes, dietaris i cròniques sobre els fets, es posen de manifest les decisions preses per Gaspar Sala en la reconstrucció de l’esdeveniment i la intencionalitat política que s’amagava rere aquestes.
[spa] En este artículo se analizan las estrategias narrativas utilizadas por Gaspar Sala en la Proclamación Católica (publicada en octubre de 1640), al representar los hechos que tuvieron lugar durante la Revuelta de los Segadores (7 de junio de 1640). A través del análisis textual, basado en el estudio de los diferentes recursos narrativos utilizados por el autor y la comparación de la narración con cartas, dietarios y crónicas sobre los hechos, se ponen de manifiesto las decisiones tomadas por Gaspar Sala en la reconstrucción del acontecimiento y la intencionalidad política que se escondía tras estas.
[eng] This paper analyses the narrative strategies used by Gaspar Sala in the Proclamación Católica (published on October 1640), for representing the events that took place during the Reapers’ Revolt (on the 7th of June 1640). Through textual analysis, based on the study of the different narrative resources used by the author and the comparison of the account with letters, diaries and chronicles, it is brought to light the decisions taken by Gaspar Sala when reconstructing the event and the political intentions hidden behind them.
Note: Podeu consultar el llibre d'actes del congrés a: http://hdl.handle.net/2445/166326
It is part of: Comunicaciós a: Actes del VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i el Mediterrani. Barcelona, 17-20 desembre 2018. Coordinadors: J. Dantí, X. Gil, D. Sola, I. Mauro. [ISBN: 978-84-09-20330-7]. pp. 90-112 .
URI: http://hdl.handle.net/2445/166667
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/166326
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
I. Gràcia Volum de Comunicacions_VIII congrés.pdf952.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons