Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166706
Title: Qué és la justícia vindicatória? (Definició i característiques fonamentals)
Author: Terradas Saborit, Ignasi, 1950-
Keywords: Justícia
Història del dret
Ètica
Justice
Legal history
Ethics
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: [cat] Aquest article tracta d'oferir una síntesi de l'abast teòric de la justícia vindicatòria. el material empíric es troba sobretot en un llibre publicat anteriorment. La justícia vindicatòria reformula els aspectes socials i judicials que s'han tractat habitualment de manera superficial i esbiaixada en interpretar les compositiones i les vendettas a les societats antigues, medievals i tradicionals.
[eng] The aim of this article is to provide a synthesis of the theoretical scope of vindicatory justice. Its empirical basis can be found in an earlier book by the author. Vindicatory justice reformulates the social and juricial aspects which have usually been dealt with in biased or perfunctory way in the literature on compositiones and vendettas in ancient, medieval and traditional societies.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/329600
It is part of: Recerques, 2012, num. 64, p. 13-30
URI: http://hdl.handle.net/2445/166706
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Antropologia Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621416.pdf144.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.