Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167017
Title: Tractament dels fenòmens del son i precedents a l'escola
Author: Calvo Hernández, Laura
Director/Tutor: Wilson Daily, Ann Elizabeth
Keywords: Educació primària
Somnis
Formació del professorat
Treballs de fi de grau
Primary education
Dreams
Teacher training
Bachelor's theses
Issue Date: 2-Jun-2020
Abstract: El present estudi analitza concisament el tractament que reben els fenòmens del son (somnis, malsons, mals somnis, etc.) i precedents a l’escola i la importància que tenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta investigació s’ha portat a terme en un únic context escolar i amb una mostra de 8 participants (2 professionals del sector educatiu i 6 alumnes de segon curs d’educació primària). El procés d’anàlisi s’ha realitzat mitjançant l’entrevista com a instrument de recollida d’informació amb cadascun dels usuaris i usuàries. Els resultats han donat clares evidències en referència a la falta de coneixement i instrucció que mostren els professionals sobre aquests fenòmens tant en l’àmbit escolar com de la salut , així com les incerteses i bloquejos que manifesten els i les alumnes en relació amb el tema en qüestió. Les conclusions obtingudes han estat rellevants per incentivar als especialistes dels sectors professionals corresponents a seguir una formació constant i fomentar un estudi de recerca integral per adquirir estratègies que possibilitin un major tractament.
The present study analyses the treatment that gets the phenomena of the sleep (dreams, nightmares, bad dreams, etc.) at the school and the importance that have in the education-learning process. This investigation has carried out in a single school context with a sample of 8 participants (2 professionals of the educational sector and 6 pupils of second course of primary school). The analysis process has realised using the interview as an information collection instrument for each of the users. The results have given clear evidences of lack of knowledge that show the professionals on these phenomena, as well as the school field and health. The uncertainties and blockades that manifest the pupils caused by specific situations are evidences too. The conclusions obtained have been notable for encouraging the specialists of the corresponding professional sectors at tracking a constant training and promote a research of integral enquiry to acquire strategies that make possible a main treatment.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Ann Elizabeth Wilson Daily
URI: http://hdl.handle.net/2445/167017
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfg_calvo_hernandez_laura.pdf648.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons