Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16807
Title: Conflictes ètics en la gestió de la informació: una mirada des de la deontologia professional
Author: Buxarrais Estrada, Maria Rosa
Keywords: Gestió de la informació
Ètica professional
Bibliotecaris
Information resources management
Professional ethics
Librarians
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: [eng] The text begins with a reflection on the scope and content of the concepts "ethics" and "deontology" and continues by addressing the steps and considerations that the professional community must take into account when analysing ethical and moral aspects of their work. Finally, some specific elements are set forth regarding ethics in information management, specifically ethical conflicts that need to be managed in the area of library and information sciences.
[cat] S'inicia el text amb una reflexió sobre l'abast i el contingut dels conceptes "ètica" i "deontologia", i a continuació es plantegen els passos i les consideracions que han de tenir en compte els col·lectius professionals que vulguin analitzar els aspectes ètics i morals de la seva tasca. Finalment, es posen sobre la taula alguns dels elements específics de l'ètica en la gestió de la informació i, en concret, els conflictes ètics que s'han de gestionar en l'àmbit de la biblioteconomia i la documentació.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/13buxarr.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2004, desembre, núm. 13
URI: http://hdl.handle.net/2445/16807
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
522705.pdf64.01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons