Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16815
Title: Inserció laboral dels titulats en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona
Author: Borrego, Àngel (Borrego Huerta)
Comalat, Maite
Estivill Rius, Assumpció
Keywords: Bibliotecaris
Documentalistes
Mercat de treball
Librarians
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Information scientists
Labor market
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: [eng] The article presents the results of a study regarding job placement of University of Barcelona LIS alumni -of the 3-year (diplomatura) degree measured over the past 5 graduating classes and of the Bachelor degree (llicenciatura) between 2000-June 2003. Twelve years after the first study on this topic, this study demonstrates that the labour market continues to expand and steadily absorb the LIS graduates.
[cat] Es presenten els resultats d'un estudi sobre la inserció laboral dels diplomats en Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona de les cinc darreres promocions i dels llicenciats en Documentació de la mateixa Universitat des de l'any 2000 fins al juny de 2003. A dotze anys del primer estudi sobre aquest tema es demostra que el mercat laboral continua en expansió i absorbeix els graduats de manera fluida.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/bid/12borreg.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2004, juny, núm. 12
URI: http://hdl.handle.net/2445/16815
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516959.pdf167.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons