Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168379
Title: La mà “dura” i “tova” del pensament econòmic: el cas anglès
Author: Fernàndez-Docampo, Marc
Director/Tutor: Prat Sabartés, Marc
Keywords: Globalització (Economia)
Mercantilisme
Liberalisme
Relacions internacionals
Treballs de fi de màster
Globalization (Economics)
Mercantile system
Liberalism
International relations
Master's theses
Issue Date: 2020
Abstract: El present treball pretén demostrar que existeix una interrelació directa entre el pensament econòmic i les Relacions Internacionals. Més concretament, vol estudiar com històricament els països, en el nostre cas l’imperi britànic, han utilitzat el pensament econòmic mercantilista i lliurecanvista com a armes de hard i soft power. Tanmateix, per a poder demostrar això, primer haurem de dotar-nos d’un important marc teòric, que ens ajudarà a entendre tots aquells conceptes tècnics relacionats amb l’economia i les Relacions Internacionals. Posteriorment, al cas pràctic, recuperarem tots els conceptes i els veurem plasmats en un cas real, el britànic. Per a realitzar el present assaig ens nodrirem d’una extensa bibliografia, tant a nivell econòmic com de Relacions Internacionals. Així mateix, farem una revisió històrica de la Gran Bretanya i d’Europa, que ens permetrà contrastar el grau d'adequació de la nostre hipòtesi inicial amb la realitat del cas. Després de concloure l'anàlisi, observem com els factors analitzats al marc teòric tenen la interrelació i correlació que pressuposàvem a l’inici.
Note: Màster Oficial d'Internacionalització, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Marc Prat Sabartés
URI: http://hdl.handle.net/2445/168379
Appears in Collections:Màster Oficial - Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-MOI_Fernandez.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons