Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16838
Title: Los catálogos e inventarios en la historia del libro y de las bibliotecas
Author: Rodríguez Parada, Concepción
Keywords: Catàlegs de biblioteques
Inventaris
Història del llibre
Història de les biblioteques
Library catalogs
Mercedaris
Inventories
History of the book
History of libraries
Mercedarians
Issue Date: 2007
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: [eng] After first analysing the definitions of catalogue and inventory, the article highlights differences between the two and reviews the use of both terms throughout history. Likewise, it emphasises the importance of delving into the history of the book and of libraries from the perspectives of different disciplines, such as History of written culture. Taking as an example the inventory of the Convent library of the Order of Mercy of Barcelona, an outline of work is suggested based on the study of catalogues and inventories from the point of view of Library sciences
[cat] Per mitjà de l'anàlisi de les definicions de catàleg i inventari se n'assenyalen les diferències i es fa un breu repàs de l'ús d'ambdós termes al llarg de la història. Així mateix, se'n destaca la importància a fi d'aprofundir en la història del llibre i de les biblioteques des de l'òptica de diverses disciplines; entre d'altres, la Història de la cultura escrita. S'ha pres com a exemple l'inventari de la biblioteca del convent de l'Orde de la Mercè de Barcelona i s'han establert línies de treball a partir de la consideració de catàlegs i inventaris des del punt de vista de la biblioteconomia.
Note: Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/2445/16832
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/18rodri4.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2007, juny, núm. 18
URI: http://hdl.handle.net/2445/16838
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
556654esp.pdf83.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons