Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16842
Title: Informe de les V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos: Iglesia y Religiosidad en España. Historia y archivos (Guadalajara, 8-11 de maig de 2001)
Author: Jornet i Benito, Núria
Keywords: Arxius
Arxivística
Congressos
Archives
Archive science
Congresses
Issue Date: 2001
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: El passat mes de maig tingué lloc a Guadalajara una nova convocatòria de les jornades sobre investigació en arxius que organitza l'Archivo Histórico Provincial d'aquesta ciutat. Enguany el tema de la trobada era molt ampli: Església i religiositat, història i arxius. Amb un gran èxit d'assistència i amb prop d'un centenar de comunicacions inscrites, les jornades s'estructuraren en vuit ponències. Les sessions del primer dia s'iniciaren al matí amb les ponències de Juan Carlos Vizuete Mendoza —“La Iglesia en la edad moderna”— i José Manuel Cuenca Toribio —“La Iglesia en la edad contemporánea”—, que encapçalaren un seguit de comunicacions sobre aspectes diversos de la història de l'Església i la religiositat a Espanya, amb un especial èmfasi -atès els títols presentats- en l'època contemporània i més concretament en l'etapa franquista. A la tarda, les ponències foren a càrrec de l'historiador Emilio —“Herejía y cultura antiherética en la edad media”— i de l'arxiver Pedro Rubio Merino, gran coneixedor dels fons eclesiàstics i el seu tractament arxivístic. En aquest bloc es presentaren un conjunt d'estudis centrats en els diversos tipus d'arxius —catedralicis, diocesans, parroquials—, les seves possibilitats d'investigació històrica i l'anàlisi d'alguna de les tipologies documentals més significatives —testaments, llibres de visita pastoral, llibres de confraries, cartularis, etc. La jornada va concloure amb una visita guiada per la ciutat...
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/07jornet.htm
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001, núm. 7
URI: http://hdl.handle.net/2445/16842
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505404.pdf37.15 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons