Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16852
Title: La posada en marxa del sistema de crèdits europeu com a eina d'avaluació del currículum
Author: Espelt, Constança
Keywords: Biblioteconomia
Documentació
Educació superior
Currículums (Ensenyament)
Espai Europeu d'Educació Superior
Library science
Documentation
Higher education
European Space for Higher Education
Curricula (Courses of study)
Issue Date: 2002
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: Per tal de situar l'experiència de transició al sistema europeu de crèdits a l'ensenyament de Documentació de la Universitat de Barcelona, es fa una breu presentació del marc legal dels estudis de l'àrea de Biblioteconomia i Documentació a Espanya, es donen els trets generals de l'organització d'aquests ensenyaments de primer i segon cicle a la Universitat de Barcelona, i es detallen les actuacions d'aquesta Universitat relatives al procés de Convergència europea. A continuació, s'enumeren els objectius generals del pla pilot de Documentació i es desglossen en objectius específics vinculats a la formació en competències, a l'aprenentatge centrat en l'alumnat, i als aspectes d'organització i materials docents. En el darrer punt es descriuen les actuacions realitzades per tal de proporcionar pautes de treball als professors i recollir dades per a l'estimació de les hores d'estudi i de treball que comporten les diferents assignatures.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/09espelt.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2002, desembre, núm. 9
URI: http://hdl.handle.net/2445/16852
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
519105.pdf83.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons