Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16860
Title: La public history - histoire apliquée: la història a l'empresa o el potencial de l'arxiu històric
Author: Jornet i Benito, Núria
Keywords: Arxius d'empresa
Arxivística
Enterprise archives
Archive science
Issue Date: 1999
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: El present article vol posar sobre la taula les aportacions que per al camp dels arxius han suposat les idees del que es coneix en el camp de la historiografia com a public history (món anglosaxó) o histoire apliquée (França). Malgrat que, com es veurà a continuació, la irrupció d'aquesta línia no és recent, la seva repercussió a casa nostra ha estat més aviat escassa, tot i que es donen algunes de les condicions favorables per a una bona recepció.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/03jornet.htm
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 1999, desembre, núm. 3
URI: http://hdl.handle.net/2445/16860
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505401.pdf66.69 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons