Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16862
Title: Els estudis bibliomètrics basats en l'anàlisi de citacions en àrees d'humanitats en el període 1959-2008
Author: Ardanuy, Jordi
Keywords: Bibliometria
Referències bibliogràfiques
Ciències socials
Humanitats
Bibliometrics
Bibliographical citations
Social sciences
Humanities
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: [eng] Objective: To analyse the scientific papers studying citations in the areas of humanities during the period 1959-2008 and to determine the aspects evaluated. The main bibliometric aspects measured were type of study, obsolescence, dispersion, language, theme, author impact and self-citations. Methodology: Broad revision of the international literature in the area of library and information science in the period studied, and detailed analysis of 119 bibliometric studies. Results: Most of the few studies of this area are based on ad-hoc citation compilations. There is a certain predominance of philology. Library quarterly is the journal that has published most papers of this kind. The conclusions of these studies can be as useful as those in the experimental sciences; it would be useful to increase their number.
[cat] Objectiu: Analitzar els treballs científics que fan estudis de citacions en àrees d'humanitats durant el període 1959-2008 per tal de determinar quins són els aspectes avaluats. Les principals dimensions bibliomètriques mesurades són la tipologia del treball, l¿obsolescència, la dispersió, la llengua, les temàtiques, l¿impacte dels autors, les autocitacions. Metodologia: Àmplia revisió de la bibliografia internacional en l¿àrea de Biblioteconomia i Documentació corresponent al període estudiat i anàlisi detallada de 119 estudis bibliomètrics. Resultats: El nombre de treballs en aquest àmbit és escàs i, en la major part, es basen en compilacions de citacions realitzades ad hoc. Hi ha un cert predomini de l'àrea de filologia. Library Quarterly és la revista que més treballs d'aquest tipus ha publicat. Les conclusions d¿aquests estudis poden ser tan útils com els de les ciències experimentals i, per tant, fóra bo d'intensificar-ne la producció.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/22/ardanuy.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2009, juny, núm. 22
URI: http://hdl.handle.net/2445/16862
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569292.pdf189.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons