Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16866
Title: El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona en el marc de l'Administració electrònica: un element més per fomentar la millora contínua
Author: Andreu i Daufí, Jordi
Nolla Lacruz, Sílvia
Keywords: Internet en l'administració pública
Gestió de la informació
Gestió dels documents
Universitat de Barcelona
Internet in public administration
Information resources management
Records management
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: [eng] We describe the project for the organization of the documentary management system at the University of Barcelona, which is inspired by the opportunities presented by the introduction of electronic administration. We stress the function of the documentary management system as an agent for promoting continuous innovation and improvement. We illustrate this vision with a description of the process of introducing the documentary management system in the area of research.
[cat] Es descriu el projecte per a l'organització del Sistema de Gestió Documental de la Universitat de Barcelona emmarcant-lo en l'oportunitat que representa la implantació de l'administració electrònica. Els autors destaquen el paper que adopta el sistema de gestió documental com a agent per al foment de la innovació i de la millora contínua. Exemplifiquen aquesta visió mitjançant la descripció del procés d'implantació del sistema de gestió documental de l'àrea de recerca.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a http://www.ub.edu/bid/23/andreu2.htm
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/23/andreu1.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2009, desembre, núm. 23
URI: http://hdl.handle.net/2445/16866
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
574574cat.pdf173.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons