Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16868
Title: Aproximació al moviment "open access"
Author: Keefer, Alice
Keywords: Literatura científica
Accés obert
Scientific literature
Open access publishing
Issue Date: 2005
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: [eng] The article describes the background and current state of the open access (OA) movement. Its objectives --with roots in scientists' traditional desire to disseminate their works, in librarians' concerns about the serials crisis, and in technological advances-- were formally articulated in the Budapest Open Access Initiative (BOAI) declaration of 2002. This statement established two strategies for providing access to scientific information without any economic, technical, or legal obstacles: 1) publication of articles in OA journals or 2) deposit by authors of their works in stable institutional or subject-based repositories. The article suggests that this second "route" appears to offer greater possibilities of attaining open access in the short term. However, there still is a lot of work to be done in disseminating the concepts of OA and in training authors regarding procedures for depositing their works: in other words what is needed is a series of promotional activities for overcoming one of today's greatest challenges: author inertia.
[cat] L'article descriu els antecedents i l'estat actual del moviment open access (OA). Els objectius d'aquest moviment, que té les arrels en el desig tradicional dels científics de difondre el seu treball, en la preocupació dels bibliotecaris per la ¿crisi¿ de les revistes i en els avenços tecnològics, van ser articulats formalment en la declaració de la Budapest Open Access Initiative (BOAI) el 2002. Aquesta declaració planteja dues estratègies per arribar a l'accés a la informació científica sense cap obstacle econòmic, tècnic o legal: la publicació d'articles en revistes OA o el dipòsit dels treballs, per part dels autors, en arxius estables institucionals o temàtics. L'article suggereix que aquesta segona ¿ruta¿ sembla oferir possibilitats més bones per assolir l'OA a curt termini. Però encara es requereix una gran labor de difusió dels conceptes d'OA i de formació dels autors en els procediments per dipositar els seus treballs; és a dir, un conjunt d'activitats promocionals per superar un dels grans desafiaments actuals: la inèrcia dels autors.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/15keefer.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2005, desembre, núm. 15
URI: http://hdl.handle.net/2445/16868
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
544294.pdf94.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons