Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16869
Title: Informe de les Jornades sobre Metodologia de Recerca a la Divisió de Ciències de l'Educació: (Barcelona, 16-17 de novembre de 2000)
Author: Sebastià i Salat, Montserrat
Keywords: Congressos
Fonts d'informació
Recerca
Educació
Congresses
Information resources
Research
Education
Issue Date: 2001
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: Per segon any consecutiu, la Comissió de Recerca de la Divisió V (Ciències de l'Educació) de la Universitat de Barcelona, amb la col.laboració de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), ha estat la responsable d'impulsar les activitats de recerca en el marc de les àrees de coneixement següents: biblioteconomia i documentació, comunicació audiovisual, formació del professorat i pedagogia. Segons l'avaluació institucional duta a terme per la Universitat de Barcelona, les àrees de coneixement que integren la Divisió V són deficitàries en recerca bàsica i aplicada, malgrat que existeixen grups consolidats i pre-competitius des de fa anys, una xarxa temàtica interuniversitària (Multimedia Team) i diversos centres de recerca...
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/06sebast.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2001, juny, núm. 6
URI: http://hdl.handle.net/2445/16869
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
513699.pdf41.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons