Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168938
Title: Estratègies comunicatives en política : anàlisi del discurs polític a les eleccions generals del 10N
Author: Cubedo Fabregat, Roger
Director/Tutor: Payrató, Lluís, 1960-
Keywords: Anàlisi del discurs
Oratòria política
Comunicació en la política
Mitjans de comunicació de massa
Treballs de fi de grau
Eleccions
Discourse analysis
Political oratory
Communication in politics
Mass media
Bachelor's theses
Elections
Issue Date: 12-Jun-2020
Abstract: [cat] Aquest treball procura examinar, mitjançant l’anàlisi crítica del discurs, les estratègies comunicatives dels partits polítics que es van presentar a les eleccions generals espanyoles del deu de novembre del 2019. Aquesta anàlisi parteix de l’enregistrament del debat electoral a TV3 i centra la seva atenció en els minuts d’or, que és on es troba un discurs no espontani i, per tant, pensat per transmetre de forma directa un missatge lingüístic en clau d’estratègia comunicativa.
[eng] This paper seeks to examine, through the critical discourse analysis, the communicative strategies used by the political parties that ran in the Spanish general elections of November 10, 2019. This analysis comes from the recording of the electoral debate on TV3 while focusing on the golden minutes, which is where we can find a non-spontaneous discourse and, therefore, designed to directly transmit a linguistic message in terms of communication strategy.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Lluís Payrató Giménez
URI: http://hdl.handle.net/2445/168938
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG DIPÒSIT ROGER.pdf867.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons