Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169161
Title: El estudis etnogràfics i etnològics a Catalunya
Author: Prat Carós, Joan, 1947-
Keywords: Etnografia
Antropologia cultural
Folklore
Història de l'antropologia
Ethnography
Cultural anthropology
Folklore
History of anthropology
Issue Date: 1980
Publisher: Institut Català d'Antropologia
Abstract: Segons Lévi-Strauss (1975) els problemes que es plantegen a l'etnografia i etnologia modernes només poden ésser captats amb claredat, a la llum del desenvolupament històric que els ha donat origen. Es fa, per tant, necessari d'esmentar algunes de les circumstàncies històriques que a Europa, i més concretament al nostre país, van possibilitar i/o condicionar el naixement de la reflexió etnològica. Seguint el pensament del mateix autor, els moments clau que estan a la base del desenvolupament de l'etnologia serien: el descobriment d1An16rica, per una banda; la reacció política i ideològica que segueix a la Revolució Francesa, per l'altra; i, finalment, l'aparició del llibre de Ch. Darwin 'L'origen de les espècies', publicació que inaugura una determinada concepció científica, coneguda amb el nom d'evolucionisme. Intentarem, ara,de ressenyar alguns dels trets fonamentals relacionats amb aquests tres moments per assenyalar a continuació la seva incidència o no sobre l'etnografia catalana.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/article/view/95087
It is part of: Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, 1980, num. 1, p. 29-63
URI: http://hdl.handle.net/2445/169161
ISSN: 0211-5557
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Antropologia Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028261.pdf880.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.