Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169211
Title: En torno a la elección de los tiempos pasados aorísticos en catalán /valenciano por hablantes bilingües
Author: Kempas, Ilpo
López Samaniego, Anna
Keywords: Català
Temps (Gramàtica)
Verbs
Bilingüisme
Catalan language
Tense (Grammar)
Verbs
Bilingualism
Issue Date: 2007
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: [cat] L'article tracta de l'elecció dels temps de passat aorístics (he cantat; cantí; vaig cantar) en català/valencià per part de dos grups de parlants bilingües, de llengua materna catalana/valenciana o espanyola. Les dades es van obtenir mitjançant proves d'evocació, realitzades entre un total de 109 informants originaris de Catalunya i Castelló (València). Els resultats demostren que els catalanoparlants es corresponen amb la norma tal com la presenten les diferents gramàtiques de la llengua, mentre que els castellanoparlants presenten una major variació. No obstant això, tenint en compte les grans diferències existents entre l'espanyol i el català pel que fa a l'ús dels temps de passat, les divergències envers la norma han de considerar-se com a relativament escasses. Es donen més sovint entre els castellanoparlants de València que entre els de Catalunya. Els resultats suggereixen que els castellanoparlants valencians tendeixen a fer servir més el perfet simple (cantí) 'ús del qual, en el llenguatge oral, es troba limitat a algunes localitats del domini lingüístic catalano-valencià-balear quan augmenta la distància temporal entre el moment de l'enunciació i l'esdeveniment, la qual cosa s'explica per la influència de l'espanyol. [eng] The article deals with the choice of aoristic past tenses (he cantat; cantí; vaig cantar) in Catalan/Valencian by two groups of bilingual speakers, native in Catalan/ Valencian or Spanish. The data was gathered by means of elicitation tests, carried out among a total of 109 informants from Catalonia and Castellón (Valencia). The results show that native speakers of Catalan stick to the norm as defined by different grammars of the language, while native speakers of Spanish present more variation. However, considering the great differences between Spanish and Catalan in the use of past tenses, divergences from the norm must be regarded as relatively slight, occurring more frequently among native speakers of Spanish from Valencia than among those from Catalonia. The results suggest that native speakers of Spanish from Valencia tend to use more frequently the simple perfect (cantí) - a tense used in spoken language only in a few localities in the Catalan/Valencian/ Balear-speaking areas - when the temporal distance between the moment of utterance and the event increases, which can be attributed to influence from Spanish.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Sintagma/article/view/121432
It is part of: Sintagma, 2007, vol. 19, p. 23-38
URI: http://hdl.handle.net/2445/169211
ISSN: 0214-9141
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
554085.pdf191.15 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons