Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169550
Title: Catalan consumer goods industries evolution to social economy
Author: Andreu Carretero, Javier
Director/Tutor: Turmo Garuz, Joaquín
Keywords: Direcció d'empreses
Economia social
Emprenedoria
Treballs de fi de grau
Industrial management
Social economy
Entrepreneurship
Bachelor's theses
Issue Date: Jul-2020
Abstract: [eng] This work shows the evolution of the industry from its arrival in Catalonia in the 17th century to the present day. Focusing on the largest industrial sector that has ever existed: consumer goods industry. This sector is analyzed in depth, from a macroeconomic (importance in GDP, foreign investment) and microeconomic (accounting analysis of key companies) perspective. Industry 4.0, startups and especially the social economy are key concepts to explain the past, the present and especially the future in this immense sector, showing us the way to another more sustainable, richer and social industrial revolution whose objective is not to make profit but to achieve the general welfare embracing all economic agents.
[cat] Aquest treball mostra l'evolució de la indústria des de que va arribar a Catalunya al segle 17 fins avui. Centrant-me en el sector industrial més gran que ha existit: industria de bens de consum. Aquest sector industrial s'analitza profundament, des de una perspectiva macroeconòmica (importància en el PIB, inversió estrangera i altres factors) i microeconòmica (anàlisis comptables de empreses claus). La Industria 4.0, les startups i sobretot la economia social son conceptes claus per explicar el passat, el present i sobretot el futur en aquest sector immens, mostrant-nos el camí cap a un altra revolució industrial més sostenible, rica i social l'objectiu de la qual no és lucrar-se sinó aconseguir el benestar general abraçant tots els agents econòmics.
Note: Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 , Tutor: Joaquín Turmo Garuz
URI: http://hdl.handle.net/2445/169550
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ADEUS_ANDREU_JAVIER_JUL20.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons