Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169631
Title: Watching subtitled tv series: Does it facilitate comprehension?
Author: Florit Padilla, Paula
Director/Tutor: Miralpeix Pujol, Immaculada
Keywords: Ensenyament de llengües
Subtitulació
Comprensió
Treballs de fi de grau
Language and languages - Study and teaching
Subtitles
Comprehension
Bachelor's theses
Issue Date: 10-Jun-2020
Abstract: [eng] Watching TV series, films, documentaries, or any kind of multimedia material has become very popular over the last few years. Teenagers make use of this easy to find multimodal input in an entertaining way, but, what is more interesting is that they often watch it in its original version, either with subtitles in English, in Spanish or without subtitles. This is great news for ESL teachers, who can take advantage of this new trend in “TV watching” and use it as a way of motivating students, as well as a learning tool. In order to test if the presence of L2 subtitles facilitates content comprehension of TV viewing, two groups of pre-intermediate Spanish students of English as a foreign language (EFL) watched a 23 minutes long episode of an American TV series either with L2 subtitles or without subtitles. After the viewing, participants took a content comprehension test. The results revealed that at this level there was no significant difference in comprehension between these two groups of students.
[cat] Mirar sèries de televisió, pel·lícules, documentals o qualsevol altre tipus de material multimèdia s’ha fet molt popular al llarg dels últims anys. Els adolescents fan ús d’aquest input visual, que és fàcil de trobar, com a mitjà d’entreteniment. Però, el que és més interessant és que sovint el miren en la seva versió original fent ús de subtítols en anglès, en castellà o sense subtítols. Això són molt bones notícies pel professorat d’anglès com a llengua estrangera, ja que poden aprofitar-se d’aquesta nova moda de “mirar la televisió” i utilitzar-la com una manera de motivar-los, al mateix temps que la poden utilitzar com a eina d’aprenentatge. Per tal de provar si la presència de subtítols ajuda a la comprensió de contingut a l’hora de mirar una sèrie en anglès, dos grups d’estudiants espanyols de nivell pre-intermig d’anglès com a llengua estrangera, van mirar un episodi de 23 minuts de durada d’una sèrie nord-americana amb subtítols en L2 o sense subtítols. Després de la visualització de l’episodi, els participants van fer un test de comprensió. Els resultats van revelar que no van haver diferències significants en relació a la comprensió entre els dos grups d’estudiants.
Note: Treballs Finals de Grau de Llengües i Literatures Modernes. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Imma Miralpeix
URI: http://hdl.handle.net/2445/169631
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Llengües i Literatures Modernes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Florit Padilla_Paula TFG.pdf414.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons