Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169689
Title: Criobiologia i hivernació
Author: González Sistal, Ángel
Estrada i Garcia, Ll.
Keywords: Criobiologia
Hivernació
Cryobiology
Hibernation
Issue Date: Dec-1990
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Citation: Annals de Medicina, 1990, vol. 76, num 10, p. 279-281
Abstract: La criobiologia, aplicació del fred als organismes vius i a d'altres components biològics, s'ha desenvolupat en els darrers anys de manera molt important. En l'actua­litat s'utilitza en camps molt diversos: conservació d'ali­ments, tècniques de fecundació artificial, trasplanta­ment d'òrgans, cirurgia cardíaca, hematologia, etc. El fred actua alentint o aturant les reaccions químiques i, consegüentment, els processos biològics. Un efecte del fred és, doncs, alentir o aturar el temps biològic. Algunes especies animals presenten durant l'hivern un estat d'hivernació natural, caracteritzat per una dismi­nució de la seva temperatura corporal, que s'acompa­nya d'una forta disminució del metabolisme, de les necessitats energètiques i de totes les funcions de l'organisme; en el cas d'alguns amfibis arriba a l'arrest cardíac, circulatori i respiratori reversibles. Per analo­gia, el terme hivernació artificial s'aplica a les situa­cions de hipotèrmia induida.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
URI: http://hdl.handle.net/2445/169689
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciències Fisiològiques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
169689.pdf591.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.