Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170071
Title: L'ús del català entre els millennials de Catalunya: el pes diluït de l'origen lingüístic
Author: Sorolla Vidal, Natxo
Flors-Mas, Avel·lí
Keywords: Català parlat
Ús lingüístic
Joves
Spoken Catalan
Linguistic usage
Youth
Issue Date: 17-Jun-2020
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: L'objectiu d'aquest treball és dilucidar, mitjançant l'anàlisi de dades demolingüístiques, quins factors condicionen l'ús del català entre la població jove de Catalunya a partir de dades de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població a Catalunya de 2013. Els resultats generals indiquen que els membres de la generació Y o millennials catalans fan un ús del català similar al del conjunt de la població de Catalunya, a l'entorn de 0,4 sobre un total d'1. Per la seua banda, els resultats d'una anàlisi multivariable (regressió múltiple i anàlisi de camins) mostren que la llengua d'identificació és la variable més associada amb l'ús lingüístic dels jóvens de Catalunya. L'anàlisi subratlla, doncs, la importància explicativa de la dimensió actitudinal i afectiva per damunt de variables més estructurals com la llengua inicial o el coneixement oral declarat del català. Clouen l'article algunes reflexions sobre les implicacions dels resultats per a les polítiques de promoció del català a Catalunya.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/rld.i73.2020.3448
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 2020, num. 73, p. 50-68
URI: http://hdl.handle.net/2445/170071
Related resource: https://doi.org/10.2436/rld.i73.2020.3448
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
702784.pdf820.15 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons