Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170510
Title: Bibliografia parcial de textos jurídics catalans de la Biblioteca Episcopal de Vic
Author: Mirambell i Abancó, Antoni
Keywords: Bibliografia
Catalunya
Jurisprudència
Bibliography
Catalonia
Jurisprudence
Issue Date: 1981
Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs
Abstract: És sabut que les instal·lacions actuals de la Biblioteca Episcopal de Vic apleguen un conjunt documental-bibliogràfic que excedeix de la qualificació estricta de biblio­teca. A la Biblioteca, actualment hi tenen ubicació: - D'una banda, l'Arxi11 Capitular, l'Arxiu Episcopal o de la Mensa Episcopal, l'Arxiu de la Cúria Fumada (denominació comuna de l'arxiu de les escrivanies episcopals de Vic -manuals notarials- des de 1230 a 1800), l'Arxiu Notarial (protocols notarials de les escrivanies reials de Vic i comarca des de 1631 a 1870, l'Arxiu de la Vegueria (processos civils i criminals i administració del Veguer reial). l'Arxiu del Capbreu (administració deis béns de la catedral i obituaris de fa ciutat de Vic), Arxius Parroquials i Arxius Particulars (institucionals o familiars). - D'altra banda, la Biblioteca Episcopal, iniciada el 1806 pel bisbe Veyán i Mola, la Biblioteca Capitular, ara integrada a l'Arxiu Capitular, amb uns 130 manuscrits.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38648
It is part of: Ausa, 1981, vol. IX, num. 97, p. 219-229
URI: http://hdl.handle.net/2445/170510
ISSN: 0210-5853
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000483.pdf758.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.