Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170521
Title: El Terciari de la Plana
Author: Reguant, Salvador, 1928-2016
Colombo, Ferran
Taberner Hernández, Ma. Concepción
Barnolas, Antonio
Serra-Kiel, Josep
Ortí Cabo, Federico
Keywords: Terciari
Vic (Catalunya : Plana)
Tertiary
Vich (Catalonia : )
Issue Date: 1987
Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs
Abstract: En ocasió de celebrar-se a Vic la Sessió Conjunta de la Institució Catalana d'Història Natural i de la Societat Catalana de Biologia sembla escaient fer referència a l'estat actual dels coneixements sobre la Geologia de la Plana de Vic, tant i més quan la seva història i la seva situació actual permeten reflexions adients so­bre l'evolució general de la ciència geològica en els últims temps. La Plana de Vic i els seus encontorns, sobretot cap a ponent, està formada per una massa considerable de més de mil metres de gruix de sediments paleògens, coronats sovint, ací i allà, per una capa prima quaternària. Aquests sediments es­tan pràcticament indeformats a la major part deis llocs i només acostumen a estar lleugerament basculats diversament cap a l'oest. L'erosió ens n'ofereix una visió bona en direcció nord-sud, però no ens deixa veure cap tall complet est-oest. Donades les variacions freqüents de fàcies, la successió aflorant no es pot aplicar arreu, fet que s'ha demostrat en l'únic sondeig profund que s'ha fet en el centre de la Plana.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38482
It is part of: Ausa, 1987, vol. XII, num. 118-119, p. 245-264
URI: http://hdl.handle.net/2445/170521
ISSN: 0210-5853
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007042.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.