Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170527
Title: Epigrafia romana d'Osona
Author: Fabre, Georges
Mayer, Marc, 1947-
Rodà, Isabel, 1948-
Keywords: Epigrafia
Osona (Catalunya)
Inscripcions llatines
Epigraphy
Osona (Catalonia)
Latin inscriptions
Issue Date: 1982
Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs
Abstract: Ens ocuparem en aquest treball del material epigràfic corresponent a Osona, la quasi totalitat del qual es conserva actualment al Museu Episcopal de Vic. No entrarem en establir aquest catàleg en les inscripcions trobades a d'altres punts que fan referència a Auso i els ausetans i ni tampoc en les inscripcions foranes diposi­tades majoritàriament al mateix museu, de les quals almenys una ha donat origen a un equívoc del propi E. Hübner que atribuí a Vic una inscripció aliena. L'epigrafia osonenca té una tradició literària rica, malgrat l'escassetat de les peces. Els primers testimonis corresponen en realitat a dos falsos (CIL II 422*, 423*), introduits per Strada al segle XVI i recollits per tola la tradició posterior. Ja ens ocuparem fa poc temps del més literari d'aquests falsos (C/L II 424*), forjat al segle XVIII, pel que sembla, per C. M. de Trigueros en el qual apareixen emmas­carats els noms de literats com Virgili i Sal·lusti.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38594
It is part of: Ausa, 1982, vol. X, num. 102-104, p. 293-318
URI: http://hdl.handle.net/2445/170527
ISSN: 0210-5853
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028837.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.