Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170698
Title: La xarxa de camins i les comunicacions a Osona al segle XVIII i la vertebració territorial de la comarca
Author: Font i Garolera, Jaume
Keywords: Xarxa viària
Osona (Catalunya)
Ordenació del territori
Road networks
Osona (Catalonia)
Regional planning
Issue Date: 2014
Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs
Abstract: [cat] El sistema de transports i comunicacions d'un territori s'ha associat amb el reg sanguini o el sistema nerviós d'un cos viu. Partint d'aquest principi l'article valora l'estructura general de la trama viària d'Osona del segle xviii i analitza la seva incidencia en la vertebració i la cohesió humana del territori comarcal a partir de l'estudi de la cartografia coetània. El treball descriu breument les condicions en què es realitzaven la circulació i el transport a l'antic règim i analitza específicament la trama viària osonenca del segle XVIII.
[eng] The transport and communication system of a region has been associated with the veins or nervous system of a living being. Starting from this premise, the article evaluates the general structure of the highways and byways of Osona in the 18th century and analyses its influence on the structuring and human cohesion of the county area from the study of the contemporary cartography. The work briefly describes the conditions in which circulation and transport was undertaken in the old regime and analyses specifically Osona's roadways in the 18th century.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/285314
It is part of: Ausa, 2014, vol. XXVI , num. 174, p. 945-970
URI: http://hdl.handle.net/2445/170698
ISSN: 0210-5853
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
651518.pdf628.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.