Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171037
Title: Dictamen jurídico. Delito de trata de seres humanos del art. 177 bis CP
Author: Espinosa Esteban, Cora
Director/Tutor: Bages Santacana, Joaquim
Keywords: Dictàmens jurídics
Tràfic de persones
Treballs de fi de màster
Legal opinions
Human trafficking
Master's theses
Issue Date: Oct-2020
Note: Treballs Finals del Màster d'Advocacia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Bages Santacana, Joaquim
URI: http://hdl.handle.net/2445/171037
Appears in Collections:Màster Oficial - Advocacia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ESPINOSA_TFM.pdf351.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons