Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171078
Title: The question of obedience and rebellion in Elizabeth Gaskell’s North and south
Author: Segalés Colom, Mariona
Director/Tutor: Moya, Ana
Keywords: Obediència
Classes socials
Gènere
Treballs de fi de grau
Obedience
Social classes
Gender
Bachelor's thesis
Gaskell, Elizabeth Cleghorn, 1810-1865. North and south
Issue Date: 11-Jun-2020
Abstract: [eng] The concept of obedience and, subsequently, of disobedience has been a common attraction for the human being throughout the centuries. Whereas the first concept has been always related to order and progress, the latter has been usually associated to chaos. Yet, without rebellion, the world we live in nowadays would not exist. In the Victorian Period, this topic was not at all ignored: writers, painters, philosophers and politicians worked on such a human matter, attracted by all the questions and contradictions it posed. In this paper, I will focus on how Elizabeth Gaskell explores the politics of obedience and disobedience in North and South (1855), one of her best known works, in terms of gender and class. To do this, the novel’s historical context regarding women, the working class and also her religion, which is basic in order to understand her writing, will be taken very much into account as well. Keywords: Victorian Period, Gaskell, obedience, gender, class
[spa] El concepte d’obediència i, conseqüentment, de desobediència ha estat sovint una atracció pel ser humà a través dels segles. Mentre que el primer concepte sempre ha estat relacionat amb l’ordre i el progrés, l’últim s’ha associat més aviat amb el caos. D’altra banda, sense rebel·lió, el món que coneixem avui no existiria. Durant l’època victoriana, aquest tema tampoc no va ser passat per alt: pintors, escriptors, filòsofs i polítics van examinar aquest afer tant humà, atrets per totes les preguntes i contradiccions que ofereix. En aquest treball, el principal objectiu és veure com l’Elizabeth Gaskell explora la qüestió de l’obediència i desobediència en una de les seves novel·les més reconegudes, North and South (1855), especialment en termes de gènere i classe. Per fer-ho, el context històric de la novel·la pel que fa a la situació de les dones, la classe treballadora i la religió de la mateixa Gaskell, bàsica per entendre la seva producció literària, també es tindran en compte.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Ana Moya Gutiérrez
URI: http://hdl.handle.net/2445/171078
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEGALES COLOM, Mariona TFG.pdf882.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons