Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171080
Title: The subversive nature of Beloved’s Sethe Suggs, the “iron-eyed” woman
Author: Soler Mena, David
Director/Tutor: Alsina, Cristina
Keywords: Esclavitud
Afro-nord-americanes
Maternitat
Treballs de fi de grau
Slavery
African American women
Motherhood
Bachelor's theses
Morrison, Toni. Beloved
Issue Date: 11-Jun-2020
Abstract: [eng] Toni Morrison’s Beloved is a novel that gives voice to those thousands of Black women whose stories have often been erased from the history of American slavery and, thus, proves to be not only one of the most relevant works in African-American women’s writing, but also a pivotal piece in contemporary literature. In her novel, Morrison presents the story of Sethe Suggs, a woman who is determined to claim freedom and control over her life in a time and place in which such a thing was not allowed for Black women. This paper will provide an analysis of said character in relation to slavery, motherhood and stereotypical images of African-American women with the purpose of illustrating her subversive nature.
[cat] Beloved de l’autora Toni Morrison és una novel·la que dona veu a totes aquelles dones negres que sovint han sigut esborrades de la història de l’esclavitud a Amèrica, demostrant ser així no només una de les obres més importants en l’àmbit de l’escriptura de dones d’ascendència Afro-Americana, sinó també una peça essencial de la literatura contemporània. En aquesta novel·la, Morrison presenta la història de Sethe Suggs, una dona que està decidida a exigir la seva llibertat i el control sobre la seva vida en un moment i un lloc en el qual aquests drets no estaven a l’abast de les dones Afro-Americanes. Amb el propòsit de demostrar la seva naturalesa subversiva, aquest treball presentarà un anàlisis sobre el personatge de la Sethe en relació a l’esclavitud, la maternitat i certes imatges estereotípiques de la dona Afro-Americana.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Cristina Alsina Rísquez
URI: http://hdl.handle.net/2445/171080
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soler Mena, David TFG.pdf533.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons