Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171088
Title: Woolf’s consciousness in movement: stream of consciousness from The Waves to McGregor’s “Tuesday.”
Author: Ribas Besora, Pep
Director/Tutor: Moya, Ana
Keywords: Influència artística
Dansa
Treballs de fi de grau
Influence (Literary, artistic, etc.)
Dance
Woolf, Virginia, 1882-1941. The waves
Bachelor's theses
Issue Date: 10-Jun-2020
Abstract: [eng] This paper aims to study how stream of consciousness can be used in a movement-based performance. In order to do so, the thesis is going to focus on Virginia Woolf’s The Waves and Wayne McGregor’s dance piece “Tuesday” from his ballet Woolf Works. The paper explores how this narrative technique can be used in a ballet, its impact on the audience, and if this is the same that it provokes to the reader while reading the novel. Moreover, this project also seeks to investigate the way this technique is used to communicate inner states in a dance performance in the same way Woolf does in her novel.
[cat] Aquesta tesi pretén estudiar l'ús del fluïr de la consciència com una eina literària que pot ser usada en una representació basada en el moviment. Per tal de fer-ho, el treball es centra en la novel·la de Virginia Woolf Les Ones i en la peça de dansa "Tuesday" del ballet Woolf Works, coreografiat per Wayne McGregor. La tesi explora com aquesta tècnica narrativa pot ser utilitzada en un ballet, quin és l’impacte que té sobre l’espectador, i si aquest és el mateix que rep el lector quan llegeix la novel·la. Tanmateix, també s'estudia com aquesta eina és usada per transmetre estats emocionals en un espectacle de dansa i si ho fa de la mateixa manera que Woolf en la seva novel·la.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Ana Moya Gutiérrez
URI: http://hdl.handle.net/2445/171088
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RIBAS BESORA, Pep TFG.pdf818.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons