Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171736
Title: Memòria del curs 2018-2019. Facultat de Geografia i Història
Author: Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Memòries (Òrgans de govern, Gerència, Consell Social)
Abstract: Per primera vegada en la nostra història recent, la Facultat de Geografia i Història posa a disposició de la comunitat universitària, i, en general, de la societat, la seva memòria d’activitats, que en aquest cas fa referència al curs 2018-2019. Esperem que aquesta iniciativa tingui, a partir d’ara, plena continuïtat, amb independència de qui sigui el degà o la degana de la Facultat i de qui formi part de l’equip deganal. Una memòria no té altre objectiu que oferir una recopilació de dades d’un determinat curs acadèmic, al mateix temps que actuar com a repositori històric i oferir una visió global del conjunt de l’activitat de la institució al llarg del curs. Aquest és l’objectiu i, en aquest sentit, la memòria ens és útil per revalorar i projectar la Facultat i totes les activitats universitàries que s’hi duen a terme.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12725
URI: http://hdl.handle.net/2445/171736
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12725
Appears in Collections:Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)
Memòries (Facultat de Geografia i Història)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria-Facultat-Geografia-Historia-2018-2019-cat.pdf5.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.