Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171855
Title: Les transformacions religioses de la societat mallorquina baixmedieval (segles XIII-XVI): el paper de les dones
Other Titles: Una aproximació als diferents formats de l’espiritualitat femenina en el context dels canvis culturals de final de l’edat mitjana a Mallorca
Author: Màrquez Testa, Llucia
Director/Tutor: Garí, Blanca
Keywords: Dones
Espiritualitat
Edat mitjana
Mallorca (Illes Balears)
Women
Spirituality
Middle Ages
Majorca (Balearic Islands)
Issue Date: 2020
Abstract: La intenció d’aquest treball és fer una aproximació a un context concret de la història i cultura de la Mallorca baixmedieval: el de les transformacions religioses i la influència de nous corrents espirituals en la societat illenca, centrant-nos especialment en el paper que van tenir les dones en aquests canvis. Per això, el focus d’atenció es fixarà, sobretot, en les figures de dones que, col·lectivament o individual, van dedicar la seva vida a la religió i a l’espiritualitat, bé seguint les normes i preceptes establerts, o bé fugint-ne d’elles i optant per vies alternatives. Mallorca entre els segles XIII i XVI, va ser un lloc singular quant a estil i forma de viure la religió. L’Església, la Casa Reial, la noblesa i l’alta societat en general, van restar baix una forta influència de les ordes mendicants, i en especial del franciscanisme, una orde que a l’illa va estar marcada i vinculada al lul·lisme i, aquest, alhora, per les idees humanistes que arribaven de fora, principalment d’Itàlia. Aquest context sociocultural, sens dubte peculiar de la Mallorca de finals de l’edat mitjana, ha estat força estudiat, per això el que es pretén és complementar el que avui sabem amb una mirada focalitzada en el món femení, molt menys conegut, i en el paper de les dones que també van viure i van formar part d’aquesta història i realitat de l’illa...
Note: Màster de Cultures Medievals. Facultat de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020, Tutor: Blanca Garí
URI: http://hdl.handle.net/2445/171855
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Llucia_Marquez.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons