Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171903
Title: La notaria de Rupià a l'edat mitjana. un estudi de l'activitat notarial (1371-1372)
Author: Saura Nadal, Jordi
Director/Tutor: Lluch Bramon, Rosa
Piñol Alabart, Daniel
Keywords: Dret notarial
Edat mitjana
Rupià (Catalunya)
Treballs de fi de màster
Notaries
Middle Ages
Rupià (Catalonia)
Master's theses
Issue Date: 2019
Abstract: El present treball gira entorn del notariat públic a la zona del Baix Empordà (Catalunya), durant el segle XIV. S’ofereix un breu recorregut per la notaria d’una petita vila, la de Rupià, amb el doble objectiu de perfilar l’organització i el funcionament d’aquesta escrivania i el de l’anàlisi de la seva activitat notarial. En aquest sentit, l’estudi s’emmarca en la línia de la Diplomàtica i, específicament, per una banda, en els diferents treballs sobre la institució del notariat públic i la documentació notarial realitzats a Catalunya,5 i, per altra banda, en les directrius sobre els elements integrants de l’activitat professional dels notaris, marcades per Jean L. Laffont.6 Tot i que l’estudi s’inicia amb un intent d’aproximació als orígens de la notaria en qüestió, i als primers notaris que hi actuen – per a veure la implantació del notariat en aquest territori –, de fet, l’anàlisi es centra en el seguiment de la figura d’un sol notari, Guillem Pons, durant el seu període de regència de l’escrivania de Rupià (1355-1374), de la qual en conservem una considerable producció escrita. No obstant, per la naturalesa d’aquest treball i per la seva extensió, es proposa únicament l’examen d’una forquilla temporal de caràcter anual, des d’agost de 1371 fins a octubre de 1372, la corresponent, majoritàriament, a dos dels llibres de notes d’aquest notari...
Note: Màster de Cultures Medievals. Facultat de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelona. Curs: 2018-2019. Tutors: Rosa Lluch Bramon i Daniel Piñol Alabart
URI: http://hdl.handle.net/2445/171903
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Saura_Jordi.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons