Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172086
Title: L'expressió de la intensitat i categories connexes com a “Usus Scribendi” a “Beuve de Hamptone”
Author: Blanco Escoda, Xavier
Director/Tutor: Simó, Meritxell
Keywords: Literatura medieval
Arts del llenguatge
Francès
Treballs de fi de màster
Medieval literature
Language arts
French language
Master's theses
Issue Date: Feb-2019
Abstract: Aquest treball constitueix un estudi dels mitjans d’expressió lèxics de la categoria gramatical de la intensitat, i de les categories connexes de la mesurativitat i el nombre (nominal), a la cançó de gesta anglonormanda Beuve de Hamptone. De manera informal, podríem dir que estudiem les paraules i les locucions que signifiquen ‘molt’/‘poc’ (intensitat), ‘gran’/’petit’ (mesurativitat) i ‘molts’/’pocs’ (nombre) dins l’obra esmentada.
Note: Màster de Cultures Medievals. Facultat de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelona. Curs: 2018-2019, Tutora: Meritxell Simó Torres
URI: http://hdl.handle.net/2445/172086
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Javier_Blanco.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons